Historia parafii p.w. św. Łukasza
parafia swietego lukasza radom
Historia parafii św. Łukasza sięga początku lat 80 – ych, kiedy to na północnych krańcach miasta zaczęto tworzyć nową dzielnicę. W jej granicach powstawało osiedle mieszkaniowe Michałów, a jego sąsiedztwie, na polach wsi Józefów, trwała budowa szpitala wojewódzkiego. W trosce o duchowy rozwój mieszkańców przyszłego osiedla i pobliskich wiosek, ówczesny Ordynariusz Sandomierski, biskup Edward Materski, postanowił utworzyć tu placówkę duszpasterską. Najwłaściwszym patronem da nowej parafii wydawał się być św. Łukasz, ewangelista. 
Tereny, na których utworzono parafie przez wiele lat należały do radomskiej parafii św. Jana. Z dniem 1 listopada 1975 r. weszły one w skład samodzielnej ekspozytury, powstałej wówczas na Firleju, przy kaplicy pod wezwaniem bł. Maksymiliana Kolbego, gdzie 1 maja 1981 r. erygowano parafię. W latach 80 – ych w związku z rozbudową Radomia i przyrostem jego mieszkańców powstawało w mieście wiele nowych miejsc kultu i nowych wspólnot parafialnych. Tworzeniu większości z nich towarzyszyły liczne głosy sprzeciwu ze strony ówczesnych władz komunistycznych. Podobnie było w związku z powstaniem parafii na Michałowie. Nieudostępnienie odpowiedniej ilości gruntu pod budowę kościoła i brak zgody na erygowanie parafii, to tylko niektóre z utrudnień władz. Pomoc Kościołowi okazywali mieszkańcy Józefowa, przekazując plac, na którym postawiono krzyż oraz ołtarz polowy z drewnianym zadaszeniem. Pierwsza Msza Święta na tym miejscu została odprawiona w 1983 r. o godz. 12. 00, w święto św. Szczepana, a przewodniczył jej biskup Edward Materski. Poświęcono wtedy krzyż i plac pod budowę kościoła.

Dnia 28 grudnia 1983 r., Biskup Ordynariusz, wydanym przez siebie dekretem, utworzył samodzielny wikariat, wydzielony z parafii na Firleju, obejmujący osiedle Michałów oraz wioski: Józefów, Hutę Józefowską i Mleczną. Na czele nowej wspólnoty stanął ks. Adam Zając. Młody proboszcz, z pomocą parafian zaangażował się w budowę nowej wspólnoty i tej duchowej i tej materialnej. Już wiosną 1984 r. przystąpiono do budowy kaplicy. Oczywiście ta budowa nie spodobała się władzom. W związku z tym pojawiły się groźby i szykany wobec tych, którzy zaangażowani byli w dzieło budowy. W prasie publikowano wrogie artykuły pod adresem biskupa i proboszcza. W końcu 2 kwietnia 1984 r. zapadła oficjalna decyzja o likwidacji budowy. Rozmowy z władzami, petycje i prośby stały się codziennością, a trzymane przez parafian całodobowe straże przy kaplicy były jedyną obroną przed zamknięciem budowy. Był to trudny okres w życiu parafii i jej mieszkańców, ale jednocześnie, czas pełen nadziei, wiary i miłości. Przeszkody stwarzane przez władze miasta oraz solidarność mieszkańców wzmacniały parafię.
Od lipca 1987 r. dzieło rozwoju parafii kontynuował ks. Stanisław Barański. W czasie swojej sześcioletniej posługi proboszcza główny nacisk położył na modernizację kaplicy i duchowy rozwój parafian, zaangażował się również w budowę obiektów parafialnych na placu przy ul Królowej Jadwigi. Dnia 8 listopada 1993 r. bp E. Materski wydał dekret mocą, którego dokonał podziału parafii na dwie odrębne: św. Łukasza i oddzieloną od niej parafię bł. Annuarity. Opiekę nad tą pierwszą Ordynariusz powierzył ks. Marianowi Mazurkiewiczowi. Proboszczem parafii bł. Annuarity został ks. Stanisław Barański. Staraniem nowego proboszcza w marcu 1994 r. parafia stała się prawny właścicielem nieruchomości o powierzchni 4170 m, na której stoi kaplica. Z inicjatywy proboszcza w maju 1996 r. została zakupiona działka granicząca z placem kościelnym od strony południowo – wschodniej o powierzchni 2926 m, co dało nadzieję na planowanie w przyszłości budowy kościoła. Z końcem czerwca 1998 r. rozpoczęto budowę domu parafialnego (plebani). Twórcami projektu byli Barbara i Henryk Władarczykowie. W międzyczasie proboszcz podjął przygotowania dotyczące budowy nowego kościoła. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji oraz opracowaniu przez architektów: B. i H. Włodarczyków projektu kościoła w czerwcu 2002 r. parafia otrzymała pozwolenie na jego budowę. W wigilię Wnibowzięcia Najświętszej Maryi Panny, tj. 14 sierpnia tegoż roku przystąpiono do pierwszych prac ziemnych, związanych z realizacją nowej świątyni. Kamień węgielny pod budowę kościoła został poświęcony cztery dni później, 18 sierpnia przez Ojca Świętego Jana Pawła II na krakowskich Błoniach w czasie ostatniej pielgrzymki do Polski. Pierwszy etap budowy przebiegał dość szybko. 18 października 2002 r. po Mszy św. bp Adam Odzimek dokonał poświęcenia fundamentów przyszłego kościoła. W czerwcu 2003 r. zakończono prace ziemne i rozpoczęto wznoszenie murów. Dzięki staraniom proboszcza teren kościelny, na którym stoi kaplica, plebania i wznoszony kościół został solidnie uzbrojony w światło i wodę. 

Historia parafii św. Łukasza to nie tylko budowa kościoła materialnego, ale również wznoszenie kościoła duchowego. Ogromną rolę odegrała tu praca duszpasterska i ewngelizacyjna prowadzona z gorliwością przez wyżej wymienionych proboszczów: ks. Adama Zająca, ks. Stanisława Barańskiego i ks. Mariana Mazurkiewicza, a także wikariuszy: ks. Wojciecha Celucha, ks. Zbigniewa Niemirskiego, ks. Daniela Swenda, ks. Wiesława Przygodę, ks. Stanisława Stańczyka, ks. Sławomira Gregorczyka, ks. Jacka Mizaka, ks. Marka Gronkowskiego, ks. Piotra Supierza, ks. Norberta Kowalczyka, ks. Mariusza Wilka, ks. Tomasza Błasińskiego, ks. Tamasza Pastuszkę.

Najważniejsze wydarzenia w historii parafii:
19 kwietnia 1986 r. – Nawiedzenia Relikwii Krzyża Świętego       
1987 – 1988 – Nawiedzenie Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
21 października – Nawiedzenie figury Świętej Bożej Rodzicielki
2006 r. – Misje Święte.
24-25 maja 2006 - Nawiedzenie Kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

Bibliografia

I. Źródła archiwalne     

1. Archiwum Kurii Diecezji Sandomierskiej

2. Archiwum parafialne

II. Źródła opublikowane
1. J. Wiśniewski, Dekanat Radomski, Radom 1911. 
2. Rocznik Diecezji Sandomiersko – Radomskiej, Sandomierz 1989.

III. Relacje ustne
Bp Edward Materski, Radom, 01.05.2003 r.  
Ks. Marian Mazurkiewicz, Radom, 21.03, 20.07, 27.07, 02.09, 08.11, 22.11. 2003 r.  
Ks. Wojciech Celuch, Grudek Stary, 30.06.2003 r.  
Ks. Sławomir Gregorczyk, Przysucha, 27.06.2003 r.  
Ks. Zbigniew Niemirski, Radom, 21.06.2003 r.  
Ks. Wiesław Przygoda, Radom, 31.05.2003 r.  
Ks. Dariusz Sałek, Końskie, 28.06.2003 r.  
Ks. Stanisław Stańczyk, Radom, 12.08.2003 r.  
Ks. Piotr Supierz, Radom, 08.11.2003 r.  
Ks. Daniel Swend, Radom, 03.07.2003 r.
Ks. Marek Gronkowski, Starachowice, 10.03.2004 r.  
Bogusław Augustyniak, Radom, 01.07.2003 r.  
Alicja i Józef Kaszewscy, Radom, 08.05.2003 r.  
Natalia Krajewska, Radom, 24.06.2003 r.  
Anna i Marek Kwiatkowscy, Radom, 28.07.2003 r.  
Franciszek Opałka, Radom, 05.07.2003 r.  
Krzysztof Zbyszyński, Radom, 23.04.2003 r.  
Krystyna i Krzysztof Brendel, Radom, 29.12.2003 r. 
MENU
Sierpień
Nd Pon Wt Śr Czw Pi So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Strony internetowe Radom
www.swietylukasz.radom.pl, Parafia Św. Łukasza w Radomiu 26-600 Radom

Parafia Świętego Łukasza Radom